Kernwaarden

De School met de Bijbel biedt ouders en leerlingen goed, eigentijds primair onderwijs,

gebaseerd op de christelijke reformatorische grondslag. Deze grondslag is verwoord in de

statuten van de schoolvereniging. De missie van onze school is 'Zaaien voor de toekomst'.

Dit doen we met het gebed, dat Hij dit werk wil zegenen aan de harten van onze leerlingen.

We zaaien ook voor de toekomst van de leerlingen op cognitief en en sociaal emotioneel gebied.

Vanuit de overtuiging dat kinderen hun gaven en talenten moeten en mogen leren gebruiken tot eer

van God en ten dienste van hun naasten. Elke week staat een van onze kernwoorden centraal:Collectieve ambitie - Samen is Goud(s)waard

Samen bedenken we goede ideeën en werken daaraan


Sturen op flow - Graven naar goud

Elk talent mag er zijn. We helpen elkaar deze zichtbaar te maken.


Inspireren - Goudkoorts


Dit woord verbinden we aan alle kernwoorden. Telkens opnieuw inspireren we elkaar en onze

omgeving in onze activiteiten.


Communicatie - Je woorden op een goudschaaltje wegen

We zijn zorgvuldig in spreken en luisteren, in omgang met elkaar.


Attitude - Een hart van goud

Aan onze houding naar elkaar kunnen we zien dat we elkaar dienen.


Assertief - Zo eerlijk als goud

We zijn eerlijk als goud en verzwijgen niets. 


Hitteschild - Het is niet alles goud wat er blinkt

We laten ons niet afleiden en beschermen elkaar. 


Feedback - Poetsen tot het glimt

We leren elkaar aanspreken op onze sterke punten en op onze verbeterpunten. We helpen elkaar

sterker te worden.

 

  •