Actueel

 

Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoeksche Waard (VCOHW) is voor de School met de Bijbel te Goudswaard op zoek naar

 

Leerkracht groep 3-4

(zwangerschapsverlof, 2.5 dag per week, jan-mei 2021)

 

Leerkracht groep 5-6

(vervanging compensatieverlof, aantal dagen per jaar)

 

Invalleerkrachten bij ziekte

 

 

Ook LIO’ers worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

 

 

 Wij zoeken een leerkracht die:

 • Van harte achter de identiteit van onze school staat en deze graag uitdraagt naar anderen;
 • De ambitie heeft om kwalitatief goed onderwijs te geven en zich hier volledig voor wil inzetten;
 • Hart heeft voor kinderen;
 • Oog heeft voor de groep als geheel en het individuele kind;
 • De uitdaging met ons aangaat om de leerlingen binnen een digitale leeromgeving ontwikkelingsgericht onderwijs te geven;
 • Kan reflecteren op het eigen functioneren en wil werken aan zowel persoonlijke als schoolbrede onderwijsontwikkeling;
 • Samenwerking in het team belangrijk vindt.

We bieden:

 • Een prettige, uitdagende leer- en werkomgeving;
 • Betrokken collega’s;
 • Volop ontwikkel- en professionaliseringsmogelijkheden;
 • Goede begeleiding bij het inwerken.

 
Meer weten?
Neem contact op met de directeur van de school, mevr. M. Provily. Zij is telefonisch te bereiken op 06 13 60 45 26.
 
Solliciteren
Sollicitaties (voorzien van CV inclusief onderwijskundige en kerkelijke referenties) zenden aan, dhr. Y. Paans, directeur-bestuurder, Laningpad 3, 3262 JS, Oud-Beijerland, of per mail: info@vcohw.nl.
 

327