Onderwijs

Op de School met de Bijbel vinden we het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Er is aandacht voor kinderen die leren moeilijk vinden, er is ook aandacht voor kinderen die meer aankunnen. In alle groepen wordt klassikaal onderwijs gegeven. Tegelijk houdt de leerkracht rekening met de behoeften en draagkracht van de leerlingen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de verschillende leergebieden gedifferentieerd in drie groepen: minimum, basis en extra. 

Kinderen die naast het reguliere onderwijs in de groep gebaat zijn bij meer uitdaging, kunnen in aanmerking komen voor pluslessen rekenen en/of taal. Deze lessen worden een keer per week groepsdoorbrekend gegeven. Daarnaast zijn er binnen de VCOHW zorgklas+ groepen voor midden- en bovenbouw. 

We gebruiken eigentijdse lesmethoden, bij voorkeur methoden die passen bij onze identiteit, zoals Wondering the World en Venster op Nederland. In alle groepen is er aandacht voor Engels.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich veilig voelen op school en met plezier dagelijks aan het werk gaan. Daarbij is een goede samenwerking met de ouders van groot belang.

In de schoolgids wordt uitgebreider beschreven hoe bovenstaande vorm krijgt.

316