Groep 0/1/2

Gang van zaken in de kleutergroep 
Uw kind komt in het schooljaar in een 0/1/2 combinatiegroep. De groep zal starten als 1/2 combi. De kinderen die vóór 1 september vier jaar zijn, worden direct na de vakantie de hele week op school verwacht. 

De lestijden voor groep 1 en 2 zijn als volgt:  

Maandag: 08.30 – 12.15 uur 

13.15 – 15.15 uur 

Dinsdag: 8.30 – 12.15 uur 

13.15 – 15.15 uur 

Woensdag: 8.30 – 12.30 uur 

Donderdag: 8.30 – 12.15 uur (deze ochtend worden de kinderen bij de gymzaal gebracht) 

13.15 – 15.15 uur 

Vrijdag: 8.30 – 12.15 uur 

 

Vanaf oktober zullen er nog een aantal instroomleerlingen bij komen.  Deze instroomleerlingen zullen vier ochtenden per week naar school komen. 

De lestijden voor de instroomleerlingen zijn als volgt: 

Dinsdag: 8.30 – 12.15 uur 

Woensdag: 8.30 – 12.30 uur 

Donderdag: 8.30 – 12.15 uur (deze ochtend worden de kinderen bij de gymzaal gebracht) 

Vrijdag: 8.30 – 12.15 uur 

Voorafgaand aan hun verjaardag komen de instroomleerlingen één morgen wennen, deze morgen plannen we in overleg.   

Volgen van de ontwikkeling 
De leerkrachten volgen de ontwikkeling van uw kind en brengen deze in kaart in een zogenaamd leerlingvolgsysteem. Aan de hand van leerlijnen wordt bijgehouden hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt. Het leerstofaanbod wordt hierop afgestemd.  Een overzicht van deze leerlijnen zult u terugvinden in het portfolio, dat vanaf groep 1, 2x per jaar verschijnt. De instroomleerlingen ontvangen nog geen portfolio. Wel zullen we ook voor hen een gesprek plannen tijdens de gebruikelijke gespreksmomenten om te bespreken hoe het gaat met uw kind. 

Gesprekken 
Vier keer per jaar worden de oudergesprekken ingepland. Twee van deze gesprekken zijn verplicht (naar aanleiding van het rapport) en twee zijn facultatief. Voor deze gesprekken krijgt u een uitnodiging via parro (school-app in een beveiligde omgeving). 

Spelen/werken 
We werken met heel de groep thematisch. De kringen en werkjes sluiten aan op het thema.  
Op maandag t/m donderdag is er dagelijks een speel/werkmoment: uw kind maakt op dat moment een werkje òf speelt in één van de hoeken. Dit wordt zichtbaar gemaakt op het hoekenbord: tijdens het hoekenspel mag het kind een hoek kiezen om daar met een ander kind te spelen.  

We houden doorgaans vast aan 3 werkjes per week voor groep 1 en 2:  

 • 1 werkje of opdracht in de themahoek 

 • 1 taal of rekenwerkje  

 • 1 knutselwerkje   

De instroomleerlingen maken 1 werkje per week (meer mag natuurlijk wel, maar is niet verplicht). 

Speelgoedochtend 
De speelgoedochtend is op vrijdag. Uw kind mag speelgoed of een spelletje van huis meenemen. Computerspelletjes, tablets of pistolen zijn niet toegestaan. 

Gym 
De gymles wordt op donderdagmorgen gegeven. Op deze morgen starten we in de gymzaal aan de Vaertweg. U kunt uw kind bij de deur naar binnen laten gaan, de leerkracht en de hulpouder helpen met omkleden. Het verdient de voorkeur om gymschoenen voor uw kind mee te geven. Verdere gymkleding is niet nodig. 

Dagritme 
Het dagritme in de kleutergroep ziet er in de regel als volgt uit: 

 • Ontvangst + opening met zingen en gebed 

 • Bijbelvertelling 

 • Taal- of rekenkring 

 • Spelen/werken 

 • Eten en drinken 

 • Buiten spelen 

 • Ochtendsluiting 

 • Middagopening met zingen en gebed 

 • Taal- of rekenkring 

 • Buitenspel 

 • Activiteit (Engels, muziek, sociaal emotioneel leren, verkeer) 

 • Dagsluiting met zingen en gebed 

We beginnen en eindigen de week met een gezamenlijke weekopening en –sluiting. Alle leerlingen komen samen in de gemeenschapsruimte. Eén van de leerkrachten opent of sluit de week met Bijbellezen, zingen en gebed.  

Vanaf 15 minuten voor het begin van de morgen (dus om 8.15 uur) gaat de deur open en mag uw kind naar binnen. De eerste keer dat uw kind naar school komt, mag het binnengebracht worden. Daarna verwachten we dat de kinderen zelfstandig de klas binnenkomen. Dit om de rust in de groep te bewaren. Bij binnenkomst wordt de jas aan de kapstok gehangen en de tas in de bak onder de kapstok gelegd. De leerling haalt het eten en drinken uit de tas, dit wordt in de bak in de klas gedaan. Daarna zoekt de leerling zijn/haar eigen stoel op, die op een vaste plek in de kring staat. 

Halverwege de ochtend is het tijd om te eten en te drinken (rond 10.30 uur). Een pakje of beker drinken, een stukje fruit en/of een klein koekje of snoepje. U kunt hiervoor zelf iets meegeven aan uw kind.  

Zandbak 
Bij goed weer mogen de kinderen tijdens het buitenspel in de zandbak. Houdt u rekening met kleding en schoenen die een stootje kunnen hebben? Sommige kinderen brengen hun laarzen mee, wat uiteraard niet verplicht is. Als u een extra paar laarzen heeft, mogen deze ook op school in de schuur gezet worden. 

Weekbrief 
Aan het eind van elke week wordt er een weekbrief gestuurd. In de weekbrief houden we u op de hoogte van de activiteiten, die de afgelopen week gedaan zijn. De Bijbelvertellingen worden erin vermeld. En u kunt ook het Psalmversje of lied vinden in deze brief. Deze brief wordt als bijlage verstuurd via de parro app. 

Cadeaus ouders en grootouders 
Aan het begin van het schooljaar maken de kinderen een cadeau voor papa en/of mama. Voor een jarige op of oma wordt een tekening gemaakt. De instroomleerlingen maken voor jarige ouders en grootouders een tekening/kleurplaat. 

Parro 
Wij communiceren via parro: dit is een beveiligde app waarin we u op de hoogte houden door berichten, weekbrieven en andere informatie. In de groepsapp zetten we berichten die de hele groep betreffen. Ook hebben we een app waarin u persoonlijk met ons als leerkrachten kunt appen, als u iets wilt delen over uw kind, bijvoorbeeld een tandarts- of doktersbezoek. U krijgt bericht via de mail, zodra u toegevoegd bent aan parro. 

Contact 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de directeur of de kleuterjuffen: 

J.C. de Waal, directeur: jcdewaal@smdbgoudswaard.nl  

R. Verschoor, leerkracht: RVerschoor@smdbgoudswaard.nl  

M. de Frel, leerkracht: MdeFrel-Vlak@smdbgoudswaard.nl  

43417