Samen is Goud(s)waard

Samen is Goud(s)waard

Het team van de School met de Bijbel heeft het prentenboek Goud gemaakt. Dit boek, over een avontuur van Cas en Carlijn, vertaalt de acht aspecten van Onderwijs vraagt Leiderschap (OVL) naar kindniveau. Deze aspecten helpen leerlingen meer grip te krijgen op hun eigen sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast helpt het ook hun omgang met anderent te verbeteren.

Door zowel op individueel als op groepsniveau aan deze aspecten te werken, hopen we een zo fijn en veilig mogelijke leer- en speelomgeving voor onze leerlingen te creëren.De acht aspecten van Onderwijs vraagt Leiderschap vertaald naar onze school

Collectieve ambitie - Samen een schitterend idee

Een collectieve ambitie is een gezamenlijke visie op een gezamenlijk doel. Iets wat je samen wilt bereiken. 

Inspireren - Goudkoorts

Inspireren is een vuurtje ontsteken, zodat mensen warm worden voor dit gezamenlijke doel. 

Sturen op flow - Graven naar goud

Bij dit aspect gaat het om het gebruik maken van je talenten, zodat er plezier ontstaat in het werk. Je hebt elkaars talenten nodig om samen iets voor elkaar te kunnen krijgen.

Hitteschild - Het is alles goud wat er blinkt

Een hitteschild beschermt tegen warmte. Als je eenmaal op koers bent om samen iets voor elkaar te krijgen, kom je vaak dingen tegen die je afleiden. Het hitteschild zorgt ervoor dat je je niet door deze prikkels laat afleiden, want het is niet alles goud wat er blinkt.  

Communicatie - Je woorden op een goudschaaltje wegen

Bij communicatie is het belangrijk dat je goed let op wat je zegt. Je kunt jezelf de volgende drie vragen stellen: ‘is het waar wat ik ga zeggen?’, ‘Is het goed wat ik ga zeggen?’ en ‘Is het noodzakelijk om het te vertellen?’. Het gaat er dus om dat je je woorden op een goudschaaltje weegt! 

Assertief zijn - Zo eerlijk als goud

Als er dingen niet goed gaan, mag dat gewoon gezegd worden. Het is beter om naar elkaar toe zo ‘eerlijk als goud’ te zijn dan om het te verzwijgen. Dit werkt ook niet mee aan gezamenlijk bereiken van het doel.

Feedback - Poetsen tot het glimt

Het is goed om duidelijk te zijn in wat je zegt en ook om feedback te geven, zowel als dingen goed gaan en als wanneer dingen niet goed gaan. Goud poetsen is hard werken, maar het levert wel iets op dat glimt! 

Attitude - Een hart van goud

Bescheidenheid siert de mens. Bij attitude gaat het om een bescheiden en dienende houding. In de Bijbel staat: dient elkaar door de liefde. Spreekwoordelijk zeggen we dan: ‘Hij of zij heeft een hart van goud’. 

 

Voor iedere vakantie hebben we een speciale goudweek. In deze goudweken besteden we in alle groepen aandacht aan deze aspecten. Dat kan variëren lessen en activiteiten in de groep tot het organiseren van de kerstmorgen voor de ouderen van ons dorp. Daarnaast worden er in deze weken ook activiteiten georganiseerd als de oudermorgen, de juffen- en meesterdag, de wisseldag (wennen in de nieuwe groep) en de sportdag.

395