Locatieraad

De locatieraad van onze school bestaat uit 5 leden, die behoren tot de plaatselijke kerken. Hun taak is het bewaken van de identiteit op onze school.

De locatieraad bestaat uit de volgende personen:

- Dhr. E.T. Benjert (voorzitter)

- Dhr. W. de Visser (secretaris)

- Dhr. J. van Kooten

- Dhr. W.H. Giljam

- Dhr. W.R. van Leeuwen

630