Grondslag en identiteit

De School met de Bijbel is een kleine, gezellige school in Goudswaard, een rustig dorp gelegen op het meest westelijke puntje van de Hoeksche Waard. De missie van onze school is 'Zaaien voor de toekomst'. Dat doen we samen, want 'Samen is Goud(s)waard'!

Onze school gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoeksche Waard (VCOHW). Onze school is bestaat sinds 1909. Het huidige schoolgebouw dateert uit 1984.

Alle kinderen waarvan de ouders de grondslag onderschrijven of respecteren zijn op onze school welkom. De school telt rond de 60 leerlingen. De leerlingen komen voor het merendeel uit de dorpskern van Goudswaard. Daarnaast komen er ook leerlingen uit de buitenwijken van Goudswaard en de dorpskern van Piershil.