Visie

De visie van onze school is gekoppeld aan onze collectieve ambitie ‘Samen is Goud(s)waard’. Hierbij komen de acht aspecten van Onderwijs vraagt Leiderschap (OVL) aan bod. Deze aspecten gebruiken we om leerlingen te leren om doelgericht bezig te zijnen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedragen leerproces. Ieder op eigen niveau en zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied. Aansluitend bij onze overtuiging dat kinderen hun gaven en talenten moeten en mogen gebruiken tot eer van God en ten dienste van hun naasten. 

Lees meer
Er zijn geen items beschikbaar.
Heb je hart voor onderwijs?