Missie
De missie van onze school is ‘Zaaien voor de toekomst’. Op onze school wordt op verschillende gebieden ‘gezaaid’ voor de toekomst van onze leerlingen. Elke dag wordt het Woord van God gezaaid. Dit doen we met het gebed, dat Hij dit werk wil zegenen aan de harten van onze leerlingen. We zaaien ook voor de toekomst van onze leerlingen op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Vanuit de overtuiging dat kinderen hun gaven en talenten moeten en mogen leren gebruiken tot eer van God en ten dienste van hun naasten. 
...