Aanmeldprocedure leerlingen

In het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar houden we een inschrijfavond. Deze avond wordt aangekondigd in de diverse kerkbodes en middels flyers die ophangen bij de supermarkt en de peuterspeelzaal.
Op deze avond is er de mogelijkheid om het inschrijfformulier in te vullen. Op dit formulier kunnen ouders de gegevens van hun kind en hun gezin invullen. Ook verstrekken we informatiemateriaal over de school. Daarnaast is er de mogelijkheid om met de directie en/of onderbouwleerkracht in gesprek te gaan over hoe wij op school werken en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Bij de opgave van hun kind verklaren de ouders of verzorgers de grondslag en de doelstellingen van de school te onderschrijven of te respecteren.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de inschrijfavond te bezoeken, dan kunt u een mail sturen naar juf Provily

400