Algemeen

Bestuur

De School met de Bijbel valt -samen met vier andere scholen- onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de VCOHW, de Vereniging voor Chriselijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de Hoeksche Waard.

Locatieraad

Onder het bestuur functioneert een locatieraad. Deze raad adviseert het bestuur inzake punten die op het terrein van de identiteit liggen.

Medezeggenschapsraad

Verenigingsbreed is een GMR actief. De School met de Bijbel heeft ook een eigen MR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groepsindeling

De school telt vier combinatiegroepen:

groep 0-1-2

groep 3-4

groep 5-6

groep 7-8

401