Weblinks externen

Parro

Parro is ons communicatieplatform met de ouders. U kunt hiervoor de app downloaden in uw appstore of online inloggen op talk.parro.com. In Parro vindt u in de groep berichten van de leerkrachten, de weekbrief, de maandbrief en andere schoolgerelateerde berichten. In de agenda staat het jaarrooster en worden ook de gesprekstijden voor de portfoliogesprekken gepland. U kunt ook met de leerkracht communiceren in het appgedeelte 'gesprekken'.

Parnassys Ouderportaal

Om de resultaten van uw kind(eren) te bekijken kunt u inloggen in het ouderportaal van Parnassys

Berseba

De Vereniging Reformatorisch Passend Onderwijs voor primair en speciaal onderwijs, werkend onder de naam Berséba, is het landelijk reformatorisch samenwerkingsverband voor primair en speciaal onderwijs. Hierbij zijn alle honderdzeventig reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen aangesloten. Op deze scholen neemt de Bijbel, als het Woord van God, een centrale plaats in. Samen zorgen we voor passend onderwijs voor bijna veertigduizend leerlingen. 

Jeugdteam

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Gelukkig lukt dat bij de meesten op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt het ook niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders kunnen dan terecht bij het Jeugdteam.

Er zijn in de Hoeksche Waard drie jeugdteams actief. Eén team in Oud-Beijerland, een team in Binnenmaas-Strijen en een in Cromstrijen-Korendijk.

402